Beheer & Onderhoud afvalinzamelmiddelen

  • Het plegen van correctief, curatief en/ of preventief onderhoud aan inzamelmiddelen (m.u.v. perscontainers)
  • Het uitvoeren van reinigings- / wasronden
  • Het opstellen van een (strategisch) onderhoudsplan
  • Het opstellen van beheer- en werkplannen
  • Het inrichten van een Beheer- en Onderhoudsafdeling
  • Het inrichten van een areaalomgeving