Afvalinzameling & Management

  • Milieuscan/ afvalplan
  • Contractbeheer en begeleiding
  • Advies en begeleiding “scheiden aan de bron”
  • Inzamelmiddelen op maat
  • Collectieve samenwerkingsverbanden (verenigingen, non-profit organisaties)